Informacje o ochronie danych

Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie zasad ochrony danych i zarządzania danymi oraz polityki ochrony danych i zarządzania danymi Goodwill Pharma Plc (zwanej dalej „Spółką„).

1.  Definicje

Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Podmiot danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać ustalony administrator lub konkretne kryteria jego wyznaczania.

Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

„Zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub działania jednoznacznie wyrażającego zgodę, potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2.  Zasady przetwarzania danych przez naszą firmę

Nasza firma przestrzega następujących zasad przetwarzania danych:

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty dla użytkownika.
 2. Będziemy gromadzić dane osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie będziemy ich przetwarzać w sposób niezgodny z tymi
 3. gromadzone i przetwarzane przez nas dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, dla których są
 4. Nasza Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że przetwarzane przez nas dane są dokładne i w razie potrzeby aktualizowane, a niedokładne dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte lub
 1. Przechowujemy dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są
 2. stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub

Nasza firma będzie chronić dane osobowe użytkowników

 1. Będziemy przetwarzać, gromadzić, rejestrować, organizować, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika na podstawie jego uprzedniej świadomej i dobrowolnej zgody oraz wyłącznie w niezbędnym zakresie i w każdym przypadku do celów, dla których są one przeznaczone.
 2. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych użytkownika opiera się na wymogach prawnych i jest obowiązkowe, w którym to przypadku zwrócimy uwagę użytkownika na ten
 3. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych użytkownika leży w uzasadnionym interesie naszej Spółki lub strony trzeciej, na przykład w celu obsługi, rozwoju i bezpieczeństwa naszej strony

3.  Identyfikacja kontrolera

Nazwa: Goodwill Pharma Nyrt.

H-6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32. Kontakt: info@goodwillpharma.com Numer telefonu: +36 62 443 571

Faks: +36 62 423 872

Numer podatkowy: 32016774-2-06

Numer rejestracyjny spółki: 06-10-000589 Sąd rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Szeged

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych naszej firmy: jojart.eszter@goodwillpharma.com


Nasza firma wykorzystuje następujące podmioty przetwarzające dane do przetwarzania danych w celu zapewnienia wysokiej jakości usług naszym klientom:

NAZWA

ADRES

AKTYWNOŚĆ

Goodwill IT Solutions Kft.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u.

32.

Usługa IT

Goodwill Pharma Nyrt.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u.

32.

księgowość, usługi podatkowe

Goodwill IT Solutions Kft.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u.

32.

Utrzymanie i przetwarzanie bazy danych, raporty

Goodwill Pharma Nyrt.

 

Podmioty przetwarzające dane związane z naszymi usługami marketingu bezpośredniego i/lub newslettera

NAZWA

ADRES

AKTYWNOŚĆ

Goodwill IT Solutions Kft.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u.

32.

Usługi informatyczne

Goodwill Pharma Plc.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u.

32.

usługa hostingowa

Goodwill Pharma Plc.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u.

32.

obsługa i przetwarzanie baz danych, generowanie raportów

Goodwill IT Solutions Kft.

Goodwill Pharma Plc. lub zlecone na zewnątrz.

6724 Szeged, Cserzy Mihály u.

32.

marketing bezpośredni

 

Jeśli zmienimy zakres naszych podmiotów przetwarzających dane, zmiany te zostaną odzwierciedlone w niniejszym biuletynie.

4.  Dane przetwarzane przez Spółkę

Goodwill Pharma Plc. a:

szemvizsgalat.hu, hairmina.hu, herbarelax.hu, szentgyorgyialbertorvosidij.hu, nephroxon.hu, rheotin.hu, dolowill.hu, inaller.hu, gaxtronstart.hu, zealoxan.hu, cartidol. hu, mommivin.hu, glutenowill.hu, gluten-erzekenyseg.hu, bestern.hu, lidoxal.hu, corprotect.hu, dermawill.hu, lackenroll.hu, peptosoda.hu, szent-gyorgyi-albert.hu, florabalance. hu, jojart.hu, profertil.hu, cartinorm.hu, porckepzes.hu, injekcio.cartinorm.hu, metapyrin.hu, klorsept.hu, albert-saint- george.com, goodwillife.hu, wiloxon.hu, cartinorm. pl, loli.hu, magnewill.hu, cedezin.hu, fitoflux.hu, loxacon.hu, gelsectan.hu, lolimarineha.hu, profertil-female.hu, hashimotothyreoiditis.hu, japonicafemina.hu,

przetwarza dane osób odwiedzających Witrynę w ramach jej funkcjonowania.

5.  Czym są pliki cookie i jak się z nimi obchodzimy?

Pliki cookie to niewielkie pliki danych (zwane dalej „plikami cookie”), które są przesyłane do komputera użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Większość powszechnie używanych przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox itp.) domyślnie akceptuje i zezwala na pobieranie i używanie plików cookie, ale to użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby je odrzucić lub zablokować, lub usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w sekcji „Pomoc” każdej przeglądarki.

Niektóre pliki cookie nie wymagają uprzedniej zgody użytkownika. Nasza witryna internetowa zawiera krótkie informacje na ich temat podczas pierwszej wizyty, takie jak pliki cookie uwierzytelniające, pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych, pliki cookie równoważenia obciążenia, sesyjne pliki cookie pomagające dostosować interfejs użytkownika oraz pliki cookie bezpieczeństwa ukierunkowane na użytkownika.

Pliki cookie wymagające zgody użytkownika, w przypadku których przetwarzanie rozpoczyna się natychmiast po odwiedzeniu witryny, zostaną o tym powiadomione, a użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na początku pierwszej wizyty.

Nasza firma nie używa ani nie zezwala na pliki cookie, które umożliwiają stronom trzecim gromadzenie danych bez zgody użytkownika.

Akceptacja plików cookie nie jest obowiązkowa, jednak nasza firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nasza strona internetowa nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami bez akceptacji plików cookie.

Jakich plików cookie używamy?

 

Typ

Nazwa

Zgoda

Opis

Cel

Ważność

 

wfvt_

 

Rozróżnienie

 

30 minut

 

wordfence_verifiedHu

 

między ludźmi

 

1 dzień

 

man

 

a robotami,

 

 

Pliki cookie związane z

bezpieczeństwe m

 

 

 

wfwaf-authcookie

nie pytam y o zgodę

rozróżnienie

między administratore m a

użytkownikami

 

Bezpieczeńst wo witryny

 

 

 

12 godzin

 

 

 

. Ograniczenie

 

 

 

 

 

dostępu do

 

 

 

 

 

witryny.

 

 

 

ga_

 

 

 

nie pytam y o zgodę

aby

zidentyfikować nowe sesje i odwiedzającyc h, usługa

śledzenia sieci Google Analytics

przestała działać.

 

Połączony z usługami stron trzecich (np. Google) podczas

odwiedzania tej witryny.

2 lata

Śledzące      pliki

gid_

1 dzień

cookie

(podmiotów

 

gat_

1 minuta

 

 

zewnętrznych)

id

2 lata

 

_utmz

6 miesięcy


 

_utma

 

Google Analytics,

remarketing, Youtube, Facebook

 

2 lata

IDE

2 miesiące

DSID

2 tygodnie

1P_JAR

1 miesiąc

 

ZGODA

Czas

nieokreślo ny

NID

6 miesięcy

UULE

1 dzień

DV

5 minut

wd

1 tydzień

datr

2 lata

reg_fb_gate

sesja

reg_fb_ref

sesja

sb

2 lata

fr

3 miesiące

 

wordpress_logged_in_

 

 

 

Sesja

 

 

 

Pliki cookie użytkowania

wordpress_

 

 

nie pytam y o zgodę

 

do

personalizacji.

Dla

wygodniejszeg o korzystania z witryny

 

Zapamiętaj ustawienia przeglądarki,

aby zwiększyć wydajność

witryny

Sesja

cookie_notice_accepte d

1 miesiąc

pum_alm_pages_viewe

d

1 miesiąc

pum-

Sesja

pum_alm_last_activity

1 dzień

 

 

pum_alm_first_activity

 

 

 

1 dzień

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z Google Analytics i Google Remarketing

Korzystając ze stron internetowych Spółki, osoby odwiedzające strony internetowe Spółki upoważniają Spółkę do korzystania z Google Analytics i Google Remarketing oraz wyrażają zgodę na monitorowanie

i śledzenie ich zachowań użytkowników oraz na korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez programy na rzecz Spółki i strony trzeciej, która umieszcza plik cookie.

Ponadto użytkownik ma możliwość zrezygnowania z rejestrowania i przechowywania plików cookie w dowolnym momencie w przyszłości, jak opisano poniżej. Należy pamiętać, że ustawienia i korzystanie z Google Analytics i Google Remarketing są w pełni zgodne z wymogami Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Według Google, Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do zgłaszania interakcji odwiedzających w witrynie. Te pliki cookie rejestrują jedynie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki nie udostępniają własnych plików cookie między domenami.

Spółka korzysta z Google Analytics przede wszystkim w celu generowania statystyk, w tym mierzenia skuteczności prowadzonych kampanii. Korzystając z programu, Spółka uzyskuje informacje głównie na temat liczby osób odwiedzających jej stronę internetową oraz czasu spędzonego na stronie. Program rozpoznaje adres IP odwiedzającego i w związku z tym może śledzić, czy odwiedzający jest powracającym, czy nowym odwiedzającym, a także może śledzić ścieżkę, jaką odwiedzający przeszedł na stronie internetowej i gdzie uzyskał dostęp.

Spółka gromadzi dane z plików cookie Google Adwords (DoubleClick) oprócz zwykłych danych Google Analytics, korzystając z programu Google Remarketing. Plik cookie DoubleClick służy do korzystania z usługi remarketingu, która przede wszystkim zapewnia, że osoby odwiedzające strony internetowe Spółki są następnie narażone na reklamy Spółki w bezpłatnych przestrzeniach reklamowych Google. Spółka wykorzystuje Google Remarketing do swoich reklam internetowych.

Reklamy Spółki są wyświetlane na stronach internetowych przez zewnętrznych dostawców usług, w tym Google. Spółka i zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak Google, używają własnych plików cookie (takich jak pliki cookie Google Analytics) i plików cookie stron trzecich (takich jak plik cookie DoubleClick) do śledzenia poprzednich wizyt użytkowników w witrynie oraz do optymalizacji i wyświetlania reklam.

Należy pamiętać, że korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tych plików cookie, z opcją rezygnacji z nich, jak określono poniżej.

Wyłącz pliki cookie

Jeśli chcesz zarządzać/zmienić ustawienia plików cookie lub je wyłączyć, możesz to zrobić z własnego komputera użytkownika w przeglądarce. Opcje ustawień plików cookie można znaleźć w zależności od paska narzędzi przeglądarki (Internet Explorer tutaj, Google Chrome tutaj, Mozilla Firefox tutaj, Safari tutaj). Możesz użyć tych linków, aby ustawić, które funkcje śledzenia chcesz włączyć/wyłączyć na swoim komputerze.

Odwiedzający witrynę, którzy nie chcą, aby Google Analytics raportował ich wizyty, mogą zainstalować rozszerzenie przeglądarki Google Analytics disable. Ten dodatek instruuje skrypty JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js), aby przestały wysyłać informacje o odwiedzinach do Google. Ponadto odwiedzający, którzy zainstalowali dodatek wyłączający przeglądarkę, nie będą uwzględniani w eksperymentach dotyczących treści. Aby wyłączyć aktywność internetową Analytics, należy odwiedzić stronę blokowania Google Analytics i zainstalować rozszerzenie w przeglądarce. Więcej informacji na temat instalowania i usuwania rozszerzenia można znaleźć w pomocy przeglądarki.

6.      Co należy wiedzieć o przetwarzaniu przez nas danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i newslettera?

Składając oświadczenie na naszych stronach internetowych, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych do celów marketingowych. W takim przypadku będziemy również przetwarzać dane użytkownika do celów marketingu bezpośredniego i/lub wysyłania biuletynów oraz będziemy wysyłać reklamy i inne wiadomości e-mail, informacje i oferty i/lub biuletyny (§ 6 niemieckiej ustawy o ochronie danych), dopóki użytkownik nie wycofa swojej zgody. Zgodę można wycofać bezpłatnie w dowolnym momencie.

Ze względów technicznych akceptujemy wycofanie zgody w ciągu 3 dni.

7.  Co muszę wiedzieć o konkursach?

Nasza firma może organizować losowania nagród w ramach kampanii, których indywidualne warunki są określone w osobnej polityce. Zasady aktualnej promocji można zawsze znaleźć na stronie głównej naszej witryny, w centralnie umieszczonym linku.

8.  Inne kwestie związane z zarządzaniem danymi

Możemy przekazywać dane użytkownika wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, a w przypadku naszych podmiotów przetwarzających dane zapewnimy, że nie będą one mogły wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów innych niż te, na które użytkownik wyraził zgodę, poprzez nałożenie warunków umownych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 2.

Nasza firma może przekazywać dane za granicę wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO i GDPR.

Sądy, prokuratorzy i inne organy (np. policja, organy podatkowe, Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji) mogą kontaktować się z naszą Spółką w celu przekazania informacji, danych lub dokumentów. W takich przypadkach musimy wywiązać się z obowiązku udzielenia informacji, ale tylko w zakresie ściśle niezbędnym do osiągnięcia celu żądania.

Nasi agenci i pracownicy zaangażowani w przetwarzanie i obsługę danych osobowych użytkownika są uprawnieni do dostępu do jego danych osobowych w zakresie określonym z góry, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności.

Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i inne w celu ochrony danych osobowych użytkownika oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa, dostępności i ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, uszkodzeniem lub ujawnieniem oraz wszelkim innym nieuprawnionym wykorzystaniem.

W ramach naszych środków organizacyjnych kontrolujemy fizyczny dostęp do naszych budynków, zapewniamy ciągłe szkolenia naszym pracownikom i przechowujemy dokumenty papierowe zamknięte z odpowiednią ochroną. Środki techniczne obejmują szyfrowanie, ochronę hasłem i oprogramowanie antywirusowe. Należy jednak pamiętać, że transmisja danych przez Internet nie może być uznana za w pełni bezpieczną. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby nasze procesy były jak najbezpieczniejsze, nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności za przesyłanie danych za pośrednictwem naszej strony

internetowej, ale utrzymujemy surowe standardy bezpieczeństwa danych użytkownika i zapobiegania bezprawnemu dostępowi do otrzymanych przez nas danych.

9.  Jakie są Twoje prawa i środki zaradcze?

Prawa i środki prawne przysługujące użytkownikowi:

 • zażądać informacji o przetwarzaniu,
 • żądania sprostowania, modyfikacji lub integracji przetwarzanych przez nas danych osobowych,
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych i zażądać ich usunięcia lub zablokowania (z wyjątkiem przetwarzania obowiązkowego),
 • mają dostęp do sądowych środków odwoławczych,
 • wniesienia skargi        do        organu        nadzorczego       lub        wszczęcia       postępowania (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Organ nadzorczy: Krajowy Organ Ochrony Danych i Wolności Informacji

 • Siedziba główna. 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Adres pocztowy: 1530 Budapest, PO Box
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Faks: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Strona internetowa: https://naih.hu/

Na żądanie użytkownika przekażemy mu informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat lub które przetwarzamy my lub nasze podmioty przetwarzające dane.

 • dane przechowywane przez nas na temat użytkownika
 • jego źródło,
 • cele i podstawa prawna przetwarzania,
 • cele, dla których, cele, dla których, cele, dla których, cele, dla których i czas trwania przetwarzania,
 • nazwy i adresy naszych podmiotów przetwarzających oraz ich działania związane z przetwarzaniem,
 • okoliczności i skutki naruszenia ochrony danych osobowych oraz środki podjęte przez nas w celu zareagowania na takie naruszenie i zapobieżenia mu; oraz
 • miejsce przekazania danych osobowych, podstawa prawna i odbiorca

Udzielimy informacji w ciągu 3 dni (ale nie dłużej niż 1 miesiąc) od złożenia wniosku. Informacje zostaną udzielone bezpłatnie, chyba że użytkownik złożył już w bieżącym roku wniosek o ten sam zestaw danych. Zwrócimy Ci wszelkie opłaty, które już uiściłeś, jeśli przetwarzaliśmy dane niezgodnie z prawem lub jeśli wniosek o udzielenie informacji doprowadził do korekty. Możemy odmówić udzielenia

informacji tylko w przypadkach przewidzianych prawem, wskazując sytuację prawną i informując o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego lub odwołania się do Urzędu.

Nasza firma powiadomi użytkownika i wszystkie osoby, którym wcześniej ujawniła dane do celów przetwarzania, o sprostowaniu, zablokowaniu, oznaczeniu i usunięciu danych osobowych, chyba że brak powiadomienia nie leży w uzasadnionym interesie użytkownika.

Jeśli nie spełnimy żądania użytkownika dotyczącego sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, przekażemy użytkownikowi powody odmowy na piśmie lub, za jego zgodą, drogą elektroniczną w ciągu 3 dni (ale nie dłużej niż 1 miesiąca) od otrzymania żądania i poinformujemy go o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego i odwołania się do Urzędu.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych osobowych, rozpatrzymy jego sprzeciw w ciągu 3 dni (ale nie dłużej niż 1 miesiąc) od daty złożenia wniosku i poinformujemy go na piśmie o naszej decyzji. Jeśli zdecydujemy, że sprzeciw jest uzasadniony, zaprzestaniemy przetwarzania, w tym dalszego gromadzenia i przekazywania danych, zablokujemy dane oraz powiadomimy o sprzeciwie i wszelkich działaniach podjętych w odpowiedzi na niego wszystkie osoby, którym wcześniej ujawniliśmy dane osobowe, których dotyczy sprzeciw, i które są zobowiązane do działania w celu skorzystania z prawa do sprzeciwu.

Odmówimy spełnienia żądania, jeżeli będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli nie zgadzasz się z naszą decyzją lub jeśli nie dotrzymamy terminu, masz 30 dni od daty powiadomienia o decyzji lub ostatniego dnia terminu na podjęcie kroków prawnych.

Spory dotyczące ochrony danych podlegają jurysdykcji sądów, które mogą, według uznania osoby, której dane dotyczą, zostać wniesione do sądów w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której dane dotyczą. Cudzoziemiec może również złożyć skargę do organu nadzorczego w swoim miejscu zamieszkania.

Przed złożeniem skargi do organu nadzorczego lub sądu prosimy o kontakt z naszą Spółką w celu jak najszybszego omówienia i rozwiązania problemu.

10.  Jakie są główne przepisy regulujące naszą działalność?

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (RODO)
 • Ustawa CXII z 2011 o prawie do samostanowienia informacyjnego i wolności informacji (Info tv.)
 • Ustawa V z 2013 o kodeksie cywilnym (ustawa o kodeksie cywilnym)
 • Ustawa CVIII z 2001 o niektórych aspektach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego – (Eker tv.)
 • Ustawa C z 2003 o łączności elektronicznej – (Ehtv)
 • Ustawa CLV z 1997 o ochronie konsumentów (Fogyv tv.)
 • Ustawa CLXV z 2013 o skargach i zawiadomieniach dotyczących interesu publicznego (Pktv.)

 • Ustawa XLVIII z 2008 o podstawowych warunkach i niektórych ograniczeniach dotyczących reklamy komercyjnej (Grtv.)
 • Ustawa C z 2000 o rachunkowości (ustawa o rachunkowości)

11.  Zmiana informacji o zarządzaniu danymi

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności i poinformuje o tym osoby, których dane dotyczą.

24/10/2023